Bu yazımda sizlere react componentlerine nasıl farklı yollarla stillendirme yapabiliriz ondan bahsedeceğim. Bahsedeceğim bu yollar Inline Style , Css Stylesheets , Css Modules ve Styled Components. Hemen Inline Style ile giriş yapalım.

Bir jsx elemanına inline-style verilirken şu kurallar uygulanır. İlk olarak style verilirken JavaScript objeleri oluşturulur. Diğer bir kural…


Bu yazımda sizlere react proptypes ve default propslardan bahsedeceğim. Konuya başlamadan önce biraz props’tan bahsedip asıl anlatmak istediğim proptypes’a geçiş yapacağım.Daha fazla uzatmadan props nedir ? sorusuna cevap verelim ve bir örnekle bunu gösterelim.

Props ; componentler arasında veri göndermemizi sağlayan yapıdır. Değişmeyecek(sabit) veriler için kullanılır. Yapı nedir ? …


Bu yazımda size object methodlarından keys( ),values( ) ve entries( ) ‘den bahsedeceğim ve örneklerle açıklamaya çalışacağım. Sözü uzatmadan hemen methodlara geçelim.

Object tipinde bir elemanı parametre olarak alan ve geriye bu object tipindeki eleman içerisinde yer alan propertyleri(özellikleri) array olarak döndüren methodtur. Bu açıklamayı örneklerle pekiştirelim ve daha kolay anlaşılsın.


Bu yazımda sizlere Callback function, Promise ve Async / Await özelliklerinden bahsedeceğim. Genel olarak üç kullanımda aynı amaca hizmet ediyor. Nedir bu hizmet ? İşlemlerin istenilen sırada gerçekleşmesi ve karşılaşılabilecek gecikmelerden etkilenmemesi.


Javascript dünyasında ES6'yı öğrenme serimizde en son array helper method’lardan map( ),filter( ) ve reduce( ) ‘dan bahsetmiştik.Bugün de bu methodlardan olan find( ),some( ) ve every( ) ‘den bahsedeceğiz. Array helper method’ları baştan takip etmek isteyenler için bir önceki yazıyı şuraya bırakıyorum.

Find( ) metodu array’in her bir elemanı…


ES6 serisini oluştururken belli bir sıralamayı takip etmek , örneklerde kullanılan her ifadeyi daha önce anlatmadığım konulardan seçmemek için özen gösterdim. Bugün de bu serinin en can alıcı konularından biri olan array helper method’lara başlayacağız. Öncelikle anlatacağım konular başlıktanda anlaşılabileceği gibi map( ),filter( ) ve reduce( ) olacak. …


Javascript dünyasında ES6'yı öğrenme serimiz bugün yeni bir konu ile devam ediyor. Bugün sizlere ES6 ‘nın bir diğer yeniliği olan Arrow Functions konusundan bahsedeceğim. Seriyi en baştan takip etmek isteyenler için ilk yazıyı da şuraya bırakıyorum. Js | var-let-const kavramları #1 .

Javascript dünyasına ES6 ile gelen bir yenilik olan…


Template Literals

Javascript dünyasında ES6 ile olan keşif yolculuğumuz kaldığı yerden rötarlı bir şekilde devam ediyor . Bugün sizlere ES6 ‘nın bir diğer yeniliği olan Template Literals özelliğinden bahsedeceğim. Seriyi en baştan takip etmek isteyenler için ilk yazıyı da şuraya bırakıyorum. Js | var-let-const kavramları #1 .

Template Literals; javascript’te ES6 ile…


ES6 serisinin ikinci yazısıyla karşınızdayım.Bu yazımda ES6 ile beraber gelen default parametre atama konusundan ve bu yenilik gelmeden bu ihtiyacın nasıl karşılandığından bahsedeceğim.Seriyi en baştan takip etmek isteyenler için ilk yazıyı da şuraya bırakıyorum. Js | var-let-const kavramları #1 .

Default(bir defaya mahsus varsayılan hatırlatması,başlangıç değeri de olabilir.) değer …


Javascript ; sürekli standartları güncellenen (Ecmascript ; bir script dili standırtıdır.) ve yazılım dünyasındaki popülaritesini arttıran bir programlama dilidir. Bu standartların güncellenmesiyle ve geliştirilmesiyle bir çok yenilik yazılım dünyasına girmiştir. Ben de bu yazımda ES6 ile gelen yeniliklerden olan let ve const kavramlarından bahsedeceğim. Bu yazıları bir seri haline getirip…

Göktuğ Sultan

I am computer engineer. Javascript and everything about it.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store